Skład rady naukowo-programowej

 • Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych - dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw.
 • Dziekan Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
 • Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki - dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw.
 • Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych - dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.
 • Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii - prof. dr hab. Ewa Zwolińska
 • Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki - prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej - prof. dr hab. Bernard Mendlik
 • Honorowy Przewodniczący - prof. dr hab.Roman Ossowski
 • Przewodniczący - dr Adam Kosecki
 • Sekretarz - mgr Agnieszka Lewandowska
 • Administracja - Eleonora Fiedorowicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz