Skład rady naukowo-programowej

  • Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych - dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw.
  • Dziekan Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
  • Matematyki, Fizyki i Techniki - dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw.
  • Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych - dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.
  • Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii - prof. dr hab. Ewa Zwolińska
  • Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki - prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Honorowy Przewodniczący - prof. dr hab.Roman Ossowski
  • Przewodniczący - dr Adam Kosecki
  • Sekretarz - mgr Agnieszka Lewandowska
  • Administracja - Eleonora Fiedorowicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz