Opłata za rok akademicki wynosi 100 zł i jest płatna w dwóch ratach:

  • I semestr - 50 zł (do 30 września)
  • II semestr - 50 zł (do 28 lutego)

Opłaty można wnieść w gotówce do kasy Uczelni lub bezgotówkowo na rachunek bankowy UKW:

Bank Zachodni WBK SA 13 Oddział w Bydgoszczy
nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
z dopiskiem: KUTW  - semestr zimowy (do 30.09.) lub KUTW  - semestr letni (do 28.02.)

Kasa Uczelni:

budynek E przy ul. J. K. Chodkiewicza 30
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-14.00.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz