Powtórka z historii Polski

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy powtarzają i uczą się na nowo historii Polski dzięki Małgorzacie Jarocińskiej, emerytowanej nauczycielce tego przedmiotu.
W maju 2016 roku Małgosia otrzymała Medal "Pro Patria". Jest  to wyróżnienie dla osób zasłużonych dla ojczyzny. Medal wręczył Jej wojewoda kujawsko-pomorski, Mikołaj Bogdanowicz w imieniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W maju 2017 roku nasza nauczycielka historii otrzymała tytuł "Osobowość KUTW". Jest to forma podziękowania Jej za bezpłatne prowadzenie ciekawych zajęć z naszymi słuchaczami. Wyróżnienie to zostanie wręczone przez prof. Bernarda Mendlika podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego 2016/2017.
Ostatnie zajęcia z historii Małgosia poprowadziła w plenerze. Przy pomniku Króla Kazimierza Wielkiego, opowiedziała o najważniejszych wydarzeniach z życia króla, które miały bezpośredni wpływ na historię
naszego miasta. Lekcja historii zakończyła się na Wyspie Młyńskiej.
Zdjęcia i tekst: Bożena Sałacińska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz