Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego to nowy punkt na kulturalnej mapie Bydgoszczy. Centrum zostało oficjalnie otwarte dnia 20 marca.

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno – Popławskiego znajduje się w budynku dawnej rzeźni. Główną ideą centrum jest przede wszystkim szerzenie kultury poprzez cykliczne organizowanie wystaw, wykładów, warsztatów i spotkań artystycznych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz